Преглед на файлове

Chmod +x youmubot before starting

master
Natsu Kagami преди 10 месеца
родител
ревизия
18ab9a3434
Signed by: natsukagami <natsukagami@gmail.com> GPG Key ID: 73376E117CD20735
променени са 1 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 1 реда
  1. +3
    -1
      .github/workflows/deploy.yml

+ 3
- 1
.github/workflows/deploy.yml Целия файл

@@ -53,4 +53,6 @@ jobs:
username: ${{ secrets.USERNAME }}
key: ${{ secrets.SSH_KEY }}
port: ${{ secrets.PORT }}
script: systemctl --user restart youmubot
script: |
chmod +x youmubot/youmubot
systemctl --user restart youmubot

Loading…
Отказ
Запис