Procházet zdrojové kódy

Chmod +x youmubot before starting

master
Natsu Kagami před 10 měsíci
rodič
revize
18ab9a3434
Podepsáno: natsukagami <natsukagami@gmail.com> ID GPG klíče: 73376E117CD20735
1 změnil soubory, kde provedl 3 přidání a 1 odebrání
  1. +3
    -1
      .github/workflows/deploy.yml

+ 3
- 1
.github/workflows/deploy.yml Zobrazit soubor

@@ -53,4 +53,6 @@ jobs:
username: ${{ secrets.USERNAME }}
key: ${{ secrets.SSH_KEY }}
port: ${{ secrets.PORT }}
script: systemctl --user restart youmubot
script: |
chmod +x youmubot/youmubot
systemctl --user restart youmubot

Načítá se…
Zrušit
Uložit