Переглянути джерело

Chmod +x youmubot before starting

master
Natsu Kagami 10 місяці тому
джерело
коміт
18ab9a3434
Підписано: natsukagami <natsukagami@gmail.com> Ідентифікатор GPG ключа: 73376E117CD20735
1 змінених файлів з 3 додано та 1 видалено
  1. +3
    -1
      .github/workflows/deploy.yml

+ 3
- 1
.github/workflows/deploy.yml Переглянути файл

@@ -53,4 +53,6 @@ jobs:
username: ${{ secrets.USERNAME }}
key: ${{ secrets.SSH_KEY }}
port: ${{ secrets.PORT }}
script: systemctl --user restart youmubot
script: |
chmod +x youmubot/youmubot
systemctl --user restart youmubot

Завантаження…
Відмінити
Зберегти